„WELCOME SUMMER”

22-06-2020Zgodnie z obietnicą - ruszamy z PROMOCJĄ! Zacznij lato z Semilac i kup lakiery do paznokci nawet do -30% taniej!

Oferta obowiązuje również w Punktach stacjonarnych:
Rybnik Focus Park
Racibórz CH AuchanREGULAMIN PROMOCJI -

WELCOME SUMMER”

 

§ 1. Promocja

 

 1. Promocja „Welcome Summer” (dalej jako: Promocja) jest organizowana i przeprowadzana zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji).

 2. Organizatorem Promocji jest firma Nasze Paznokcie z siedzibą w Kuźnia Raciborska, ul. R.Lewandowskiego 29/8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, NIP:639-193-19-40

 3. Promocja jest skierowana wyłącznie do klientów (dalej jako: Kupujący), dokonujących Organizatora zakupu towaru lub towarów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 2. Miejsce realizacji Promocji i czas jej trwania

 

 1. Promocja będzie realizowana w sklepie internetowym: NaszePaznokcie.pl

 2. Promocja trwa w dniach od 23 do 30 czerwca 2020 r.

 

§ 3. Zasady Promocji

 

 1. Każdy Kupujący, w okresie obowiązywania Promocji, ma możliwość zakupu wybranych produktów w promocyjnej cenie (tj. w cenie pomniejszonej o wartość rabatu) w stosunku do regularnej ceny produktów obowiązującej w punkcie sprzedaży w dniu 22 czerwca 2020 r. Listę produktów promocyjnych wraz z wysokością rabatu określa Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji. W przypadku dokonania przez Kupującego zakupu wielu produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji, odpowiednia obniżka ceny będzie dotyczyła wszystkich tych produktów.

 2. Promocja może zostać zakończona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej - w przypadku wyczerpania się produktów objętych Promocją.

 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 4. Reklamacje

 

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi na adres Organizatora: kontakt@naszepaznokcie.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, wskazanie punktu handlowego, w którym dokonano zakupu, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w punktach sprzedaży Organizatora biorących udział
  w Promocji w godzinach ich otwarcia.

 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 

* - do odpowiedniego wyboru lub uzupełnienia

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI

 

NAZWA

Rabat

 Semilac lakier klasyczny do paznokci Color & Care

30%

 Semilac lakier klasyczny do paznokci Fast Dry

30%

Semilac lakier hybrydowy kolroowy

15%

Semilac Extend 5in1

15%