Promocja 3+1


REGULAMIN PROMOCJI -
„3 + 1”

§ 1. Promocja

Promocja „3 + 1” (dalej jako: Promocja) jest organizowana i  przeprowadzana zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji).
Organizatorem Promocji jest Nasze Paznokcie Karolina Pater ul.Lewandowskiego 29/8 47-420 Kuźnia Raciborska; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, NIP: 639-193-19-40
(dalej jako: Organizator).
Promocja jest skierowana wyłącznie do klientów (dalej jako: Kupujący), dokonujących
u Organizatora zakupu towaru lub towarów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
w prowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem:https://www.naszepaznokcie.pl/(dalej jako: Sklep)

§ 2. Czas trwania promocji

Promocja trwa w dniach 06 sierpnia 2019 r. - 1 września 2019 r. lub do wyczerpania zapasów

§ 3. Zasady Promocji

1.Każdy Kupujący, który dokona zakupu trzech lakierów hybrydowych wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, będzie uprawniony do zakupu dodatkowo jednego, najtańszego z wybranych, w promocyjnej cenie wynoszącej 0,01 zł brutto. Aby skorzystać z promocji należy dodać do koszyka trzy kolory, a czwarty wpisać w polu "Uwagi do zamówienia" w Podsumowaniu zamówienia.
2.W przypadku dokonania przez Kupującego zakupu wielokrotności czterech lakierów hybrydowych wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, będzie on uprawniony do zakupu odpowiedniej wielokrotności tych najtańszych lakierów hybrydowych w promocyjnej cenie wynoszącej 0,01 zł brutto.

3.W celu uniknięcia wątpliwości - jeżeli kilka lakierów będzie miało tę samą, najtańszą cenę,
to tylko jeden z nich będzie do kupienia w promocyjnej cenie.
4.Promocja może zostać zakończona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej - w przypadku wyczerpania się lakierów hybrydowych objętych Promocją.
5.W przypadku skorzystania przez Klienta -będącego konsumentem -z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie zostaną spełnione,Klient jest zobowiązany do zwrotu lakierów hybrydowych zakupionych w promocyjnych cenach wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.

§ 4. Reklamacje

Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi na adres Organizatora: Nasze Paznokcie Karolina Pater ul.Lewandowskiego 29/8 47-420 Kuźnia Raciborska

Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, wskazanie punktu handlowego, w którym dokonano zakupu, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

§ 5. Postanowienia końcowe

Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem https://naszepaznokcie.pl/webpage/promocja-3-1.html
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

Załącznik nr 1
do REGULAMINU

PRODUKT NAZWA
001 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Strong White 7ml
002 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Delicate French 7ml
003 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Sweet Pink 7ml
004 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Classic Nude 7ml
005 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Berry Nude 7ml
006 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Classic Coral 7ml
007 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pink Rock 7ml
008 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Intensive Pink 7ml
009 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Baby Girl 7ml
010 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pink &Violet 7ml
011 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Purple Diamond 7ml
012 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pink Cherry 7ml
013 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Indigo 7ml
014 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Dark Violet Dreams 7ml
015 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Plum 7ml
016 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Grunge 7ml
017 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Grey 7ml
018 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Cobalt 7ml
019 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Blue Lagoon 7ml
020 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Green Glass 7ml
022 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Mint 7ml
023 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Banana 7ml
024 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Vibrating Tomato 7ml
025 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Glitter Red 7ml
026 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac My Love 7ml
027 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Intense Red 7ml
028 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Classic Wine 7ml
029 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Espresso 7ml
030 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Dark Chocolate 7ml
031 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Black Diamond 7ml
032 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Biscuit 7ml
033 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pink Doll 7ml
034 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Mardi Gras 7ml
036 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pearl Violet 7ml
037 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Gold Disco 7ml
038 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Coral Beach 7ml
039 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Sexy Red 7ml
040 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Canary Green 7ml
041 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Caribbean Green 7ml
042 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Neon Raspberry 7ml
043 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Electric Pink 7ml
044 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Intense Blue 7ml
045 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Electric Orange 7ml
046 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Intense Pink 7ml
047 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pink Peach Milk 7ml
048 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Bright Emerald 7ml
049 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac True Pink 7ml
050 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac French Vanilla 7ml
051 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac French Beige Milk 7ml
052 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pink Opal 7ml
053 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac French Pink Milk 7ml
054 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pale Peach Glow 7ml
055 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Peach Milk 7ml
056 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pink Smile 7ml
057 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Nude Beige Rose 7ml
058 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Heather Gray 7ml
059 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac French Lilac 7ml
060 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Bubblegum Pink 7ml
061 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Juicy Orange 7ml
062 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Poppy Red 7ml
063 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Legendary Red 7ml
064 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pink Rose 7ml
065 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Wild Strawberry 7ml
066 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Glossy Cranberry 7ml
067 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Juicy Strawberry 7ml
068 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Delicate Red 7ml
070 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pearl Red 7ml
071 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Deep Red 7ml
072 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Caribbean Sky 7ml
074 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Prussian Blue 7ml
075 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Stylish Brown 7ml
076 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Black Coffee 7ml
079 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Dark Green Pearl 7ml
080 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Amazon Forest 7ml
082 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Luminous Cyclamen 7ml
083 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Burgundy Wine 7ml
084 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Denim Blue 7ml
085 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Deep Ocean 7ml
087 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Glitter Indigo 7ml
088 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Blue Ink 7ml
089 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Black Plum 7ml
091 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Glitter Milk 7ml
092 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Shimmering White 7ml
093 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Silver Dust 7ml
094 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pink Gold 7ml
095 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Night In Venice 7ml
096 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Starlight Night 7ml
097 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Indian Roses 7ml
098 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Elegant Cherry 7ml
099 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Dark Purple Wine 7ml
100 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Black Purple 7ml
101 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Juicy Peach 7ml
102 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pastel Peach 7ml
103 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Elegant Raspberry 7ml
104 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Violet Gray 7ml
105 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Stylish Gray 7ml
106 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Wet Marengo 7ml
107 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Steel Gray 7ml
108 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Metallic Black 7ml
109 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Miss Of The World 7ml
114 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Shooting Star 7ml
117 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Yellow Sphinx 7ml
121 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Ruby Charm 7ml
123 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Szeherezada 7ml
124 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Siren 7ml
125 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Swan Lake 7ml
126 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Queen Of The Night 7ml
127 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Violet Cream 7ml
128 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pink Marshmallow 7ml
129 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Violet Bliss 7ml
130 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Sleeping Beauty 7ml
131 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Lovely Mickey 7ml
132 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Orange Lollipop 7ml
133 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Tutti Frutti 7ml
134 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Red Carpet 7ml
135 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Frappe 7ml
136 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Creamy Muffin 7ml
137 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Cinnamon Coffee 7ml
138 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Perfect Nude 7ml
139 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Nuts &Caramel 7ml
140 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Little Stone 7ml
141 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Lady In Grey 7ml
142 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Royal Gold 7ml
144 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Diamond Ring 7ml
145 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Lila Story 7ml
146 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Purple King 7ml
148 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Night Euphoria 7ml
149 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Olive Garden 7ml
151 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Army Green 7ml
153 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Red Magnat 7ml
155 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Ivory Cream 7ml
156 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Racing Car 7ml
157 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Little Rosie 7ml
159 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Yasmin Kiss 7ml
161 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Something Nice 7ml
162 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Creamy Cookie 7ml
164 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pink Crystals 7ml
169 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Baby Boy 7ml
170 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Pink Wink 7ml
171 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Porto Marine 7ml
172 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Tango Amore 7ml
173 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Melon Mash 7ml
176 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Almond Butter 7ml
179 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Midnight Samba 7ml
180 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac High Jive 7ml
181 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Spicy Salsa 7ml
183 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Grey Pepper 7ml
185 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Majesty Waltz 7ml
186 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Kaymak Sweet 7ml
189 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Tuna Voyage 7ml
190 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Powder Beige 7ml
191 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Classic Vanilla 7ml
192 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Lila Rose 7ml
193 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Cold Lila 7ml
195 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Soft Apricot 7ml
196 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Total Nude 7ml
197 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line White Lime 7ml
198 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Powder Pink 7ml
199 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Warm Pink 7ml
200 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Old Pink 7ml
201 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Bricky Brown 7ml
202 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Grey Brown 7ml
203 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Pink Brown 7ml
204 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Lila Grey 7ml
205 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Blue Grey 7ml
206 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Classic Grey 7ml
207 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Formal Grey 7ml
208 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Mild Beige 7ml
209 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Elegant Beige 7ml
210 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Light Pink 7ml
211 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Light Peach 7ml
212 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Natural Pink 7ml
213 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Nude Red 7ml
214 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Deep Beige 7ml
215 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Cold Beige 7ml
216 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Warm Beige 7ml
217 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Pearl White 7ml
218 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Pearl Lila 7ml
219 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Pink Ivory 7ml
220 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Nugat Beige 7ml
221 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Smoky Beige 7ml
223 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Soft Grey 7ml
224 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Official Grey 7ml
225 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Smoky Lila 7ml
226 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Business Line Heavy Grey 7ml
227 Semilac All in my hands Light Violet
228 Semilac All in my hands Light Pink 7ml
229 Semilac All in my hands Light Blue
230 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac x Deezee Girlboss 7ml
231 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Girl on Fire 7ml
233 Semilac All in my hands Keep Your Head Up
234 Semilac All in my hands Ready for success
235 Semilac All in my hands Let the story begin
254 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Platinum Turquoise 7ml
255 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Platinum Silver Blue 7ml
256 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Platinum Violet 7ml
257 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Platinum Rose Brown 7ml
258 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Platinum Intense Pink 7ml
259 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Platinum Silver 7ml
260 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Platinum Light Gold 7ml
261 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Platinum Yellow Gold 7ml
262 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Platinum Green 7ml
272 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Powder Pink 7ml
273 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Creamy Beige 7ml
274 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Salmon Pink 7ml
275 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Light Pink 7ml
276 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Sweet Pink 7ml
277 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Light Fuchsia 7ml
278 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Soft Pink 7ml
279 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Light Violet 7ml
280 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Medium Violet 7ml
501 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Amazing Amethyst 7ml
502 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Peculiar Plum 7ml
503 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Diamond Dust 7ml
504 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Magenta Mood 7ml
505 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Audacious Orchid 7ml
506 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Like A Mermaid 7ml
507 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Crispy Cookie 7ml
508 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Mint Cream 7ml
509 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Happily Ever After 7ml
510 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Rich Doll 7ml
511 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Insomnia 7ml
512 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac LalaLove 7ml
513 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Million 7ml
514 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Puzzle 7ml
515 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Sabotage 7ml
517 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac SemiBeats by Margaret Neon Pink 7ml
518 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac SemiBeats by Margaret Neon Orange 7ml
525 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Legendary Six by Margaret Navy Grey 7ml
526 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Legendary Six by Margaret Teal 7ml
527 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Legendary Six by Margaret Burgundy 7ml
528 Lakier Hybrydowy UV Hybrid Semilac Legendary Six by Margaret Orange 7ml
529 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Legendary Six by Margaret Beige 7ml
530 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Celebrate Delicate White 7ml
531 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Celebrate Joyfull Yellow 7ml
532 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Celebrate Kind Apricot 7ml
533 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Celebrate Brave Coral 7ml
534 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Celebrate Freedom Blue 7ml
535 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Celebrate Power Cobalt 7ml
536 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac America Go! Go Argentina! 7ml
538 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac America Go! Go Peru! 7ml
539 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac America Go! Go Bolivia! 7ml
540 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac America Go! Go Venezuela! 7ml
541 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac America Go! Go Ecuador! 7ml
542 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac City Break Kiss &Ride 7ml
543 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac City Break Bon Voyage 7ml
544 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac City Break Just Chillin 7ml
545 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac City Break Time To Fly 7ml
546 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac City Break Ahoy There 7ml
547 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac City Break Another Way 7ml
548 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Sweater Weather Windy Day 7ml
549 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Sweater Weather Cold as Ice 7ml
550 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Sweater Weather Stay in Bed 7ml
551 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Sweater Weather Tea, please 7ml
552 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Sweater Weather Time to Wine 7ml
553 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Sweater Weather Lazy Morning 7ml
554 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Super Cover Loud Mandarine 7ml
555 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Super Cover Pink Bang 7ml
556 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Super Cover Carmine Boom 7ml
557 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Super Cover Blue Hit 7ml
558 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Super Cover Green Shot 7ml
559 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Super Cover Violet Blast 7ml
610 Semilac Cat Eye Green
611 Semilac Cat Eye Red
612 Semilac Cat Eye Gold
613 Semilac Cat Eye Blue
614 Semilac Cat Eye Silver
615 Semilac Cat Eye Violet
634 Semilac Cat Eye 3D Green
635 Semilac Cat Eye 3D Gold
636 Semilac Cat Eye 3D Turquoise
637 Semilac Cat Eye 3D Violet
638 Semilac Cat Eye 3D Yellow
639 Semilac Cat Eye 3D Pink
640 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Thermal Orange&Peach 7ml
641 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Thermal Orange&Yellow 7ml
642 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Thermal Red&Orange 7ml
643 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Thermal Cherry&White 7ml
644 Lakiery hybrydowy UV Hybrid Semilac Thermal Plum&Blue 7ml
645 Lakiery hybrydowy UV Hybrid Semilac Thermal Navy&Pink 7ml
646 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Thermal Purple&Pink 7ml
647 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Thermal Indigo&Lilac 7ml
648 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Thermal Green&Lime 7ml
021 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Turquoise 7ml
069 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Dirty Red 7ml
073 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Caribbean Sea 7ml
077 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Brown Black 7ml
078 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Deep Green 7ml
081 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Night In Vegas 7ml
090 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac White Pearl 7ml
115 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Dancer From Rio 7ml
116 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Blueberry Kiss 7ml
122 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Kiss The Prince! 7ml
147 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Violet In The Dark 7ml
150 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Hunter Queen 7ml
152 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Fuchsia Miracle 7ml
154 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Salmon Dream 7ml
158 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Orient Mandarin 7ml
160 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac I'm not sure 7ml
163 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Your Angel 7ml
165 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Boyfriend Jeans 7ml
166 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Crazy Flamingo 7ml
167 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Surfer Wave 7ml
168 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Fresh Pistachio 7ml
174 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Fancy Foxtrot 7ml
175 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Lavender Cream 7ml
177 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Velvet Disco 7ml
178 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Delicious Cha-cha 7ml
182 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Strong Lime 7ml
184 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Tagiatelle Tuscany 7ml
187 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Sweet Rumba 7ml
188 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Strawberry Blue 7ml
245 Semilac Metallic effect Turquoise
246 Semilac Metallic effect Amaranth
247 Semilac Metallic effect Pink
248 Semilac Metallic effect Orange
249 Semilac Metallic effect Olive
250 Semilac Metallic effect Red
251 Semilac Metallic effect Navy
252 Semilac Metallic effect Gold
253 Semilac Metallic effect Silver
263 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Yellow 7ml
264 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Lemon 7ml
265 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Mint 7ml
266 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Green 7ml
267 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Turquoise 7ml
268 Lakier hybrydowy UV Hybird Semilac PasTells Light Blue 7ml
269 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Just Blue 7ml
270 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Warm Blue 7ml
271 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac PasTells Medium Blue 7ml
516 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac SemiBeats by Margaret Tiny Rose 7ml
519 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac SemiBeats by Margaret Full Orange 7ml
520 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac SemiBeats by Margaret Clear Amarant 7ml
521 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac SemiBeats by Margaret Turquoise Blue 7ml
522 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac SemiBeats by Margaret Light Aquamarine 7ml
523 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac SemiBeats by Margaret Delicate Blue 7ml
524 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac SemiBeats by Margaret Deep Ultramarine 7ml
616 Semilac Sharm effect Brown
617 Semilac Sharm effect Navy Blue
618 Semilac Sharm effect Red
619 Semilac Sharm effect Gold
620 Semilac Sharm effect Silver
621 Semilac Sharm effect Magenta
622 Semilac Sharm effect Light Blue
623 Semilac Sharm effect Violet
624 Semilac Sharm effect Orange
625 Semilac Sharm effect Orchid
626 Semilac Sharm effect Strawberry Red
627 Semilac Sharm effect Turquoise
630 Semilac Sharm effect Yellow
631 Semilac Sharm effect Green
632 Semilac Sharm effect White
633 Semilac Sharm effect Light Pink
Semilac Sharm effect Base Clear
Semilac Sharm effect Base White